Những bức tường đá lâu ngày sẽ trở nên bị rêu và kém thẩm mỹ. Tiểu